Cuprins

 

Rugăciunea neîncetată  (cuvânt introductiv)          † Galaction Stângă

Ierodiaconul Cleopa                                     Arhim. Ioan Larion Neagoe

 

I. Valoarea si puterea „Rugăciunii lui Iisus”

 

Îndoita cunoastere a omului

Întreita lucrare a lui Dumnezeu

Sufletul omenesc – icoană a Prea Sfintei Treimi

Rugăciunea reface chipul  treimic si aduce asemănarea cu Dumnezeu

Deosebirea radicală dintre „Rugăciunea lui Iisus” si Yoga sau alte metode

Valoarea de nepretuit a „Rugăciunii lui Iisus”
Puterea „Rugăciunii lui Iisus”: descoperirea si nimicirea patimilor

Isihasmul – calea de îndumnezeire a omului

Istorioară despre puterea „Rugăciunii lui Iisus”

 

II. Suntem datori să ne rugăm

 

Datoria crestinilor de a practica „Rugăciunea lui Iisus”

Să ne rugăm pentru ceilalti cu „Rugăciunea lui Iisus”

Când, unde, cât si cum să ne rugăm ?

 

III. Mijloace de înlesnire si sporire a rugăciunii

 

Despătimirea (curătirea inimii)

Curătirea mintii si a inimii prin gânduri, înclinatii si fapte bune

Ritmul respiratiei

Pocăinta (încălzirea inimii). „Pulsul” inimii

Plânsul si lacrimile

Ascultarea

Mijlocirea Maicii Domnului

Mijlocirea Duhului Sfânt. Venirea si plecarea Harului

 

IV. Piedicile rugăciunii

 

Lucrarea părerii proprii

      Lucrarea gresită a mintii

      Lucrarea gresită a inimii

Înselarea  diavolilor

      Armele diavolilor

      Atacurile fizice ale diavolilor

      Războiul nevăzut

Greseli în practicarea „Rugăciunii lui Iisus”

 

V.  Mintea si inima

 

Mintea – păzitorul inimii

Rătăcirea mintii

Inima – rădăcina si centrul vietii

 

VI. Treptele si roadele rugăciunii

 

Treptele rugăciunii

Roadele „Rugăciunii lui Iisus”

 

Rugăciunea orală si viata lucrătoare

Rugăciunea mintii si viata contemplativă

      Mintea închisă în cuvintele rugăciunii (mintea surdă, mută si oarbă)

      Călduri amăgitoare

      Coborârea mintii în inimă

      Vămile inimii

      Rugăciunea mintii din inimă

      Cuvântul asezat înlăuntrul inimii

Rugăciunea inimii

      Rugăciunea curată

Căldura si Lumina lui Hristos

„Rugăciunea inimii” de sine miscătoare

Cum a dobândit Sfântul Maxim Kavsocalivitul darul

             rugăciunii inimii

 

Bibliografie