PS Visarion Rășinăreanul - Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului:

Cuvânt de deschidere al simpozionului

 

I. Creștinismul în trecutul nostru istoric

 

Prof. Dr. Emilian Popescu (bizantinolog):

Apostolicitatea creștinismului românesc. Sfinții Apostoli Andrei și Filip în Dobrogea

 

Diac. prof. Alin Albu:

Creștinismul – sufletul neamului românesc. Ortodoxie și Romanitate  –  elemente de etnogeneză

 

Dr. Iosif Niculescu , medic veteran de război:

De la nemurirea zamolxiană la învierea creștină. România – grădina Maicii Domnului

 

Dumitru Manolache, ziarist :

Sfântul Apostol Andrei în tradiția populară

 

Prof. Mircea Mamalaucă, Mariana Mamalaucă (muzeografi):

Mărturii arheologice în expoziția “Două milenii de creștinism”

* * *

Cele mai vechi Sfinte Moaște din România

 

Arheolog Eugenia Zaharia - Șantierul Sărata-Monteoru:

Românii – singurii moștenitori ai Imperiului Roman de Răsărit!

Conf. dr. Ovidiu Moceanu:

Credința și limba românească

 

Pr. Prof. univ. dr. Gheorghe I. Drăgulin:

Credință și statornicie ortodoxă în trecutul românesc

 

Constantin Băjenaru, Muzeul Țării Făgărașului:

Rolul Brâncovenilor în istoria Bisericii românilor făgărășeni

 

 

 

II. Viitorul creștinismului în România

 

Radu Preda:

Cultura dialogului sau despre o altă relație Biserică-stat

 

Arhim. Prof. Visarion Joantă, exarh - Episc. Caransebeș:

Preoția - har și dar de la Dumnezeu. Pregătire teologică și moral – duhovnicească pentru preoție

 

Pr. Dumitrean Cătălin:

Apologia secolului XXI

 

Pr. Prof. Aristarch Cojocar:

Atitudinea Bisericii Ortodoxe față de Mișcarea New-Age

 

Dr. Pavel Chirilă, dr. Mădălina Popescu, pr. Mihai Valică -

                              Asociația Medicală Creștină Christiana

Leacuri culese din mânăstirile românești

 

Pr. Dan Ioan Mihai:

Milă voiesc, iar nu jertfă! Diagnoza și prognoza asistenței sociale în Biserică

 

Arhim. Mina Dobzeu:

Isihasmul pentru toți

 

Pr. Dumitru Lazăr,Consilier Eparhial – Episc.Alexandriei și Teleormanului:

Viitorul creștinismului în România. Biserica – singura care are viitor!

 

Radu Preda - Cuvinte rostite în cadrul mesei rotunde:

Parusia va fi victoria noastră. Până atunci vom fi declarați nebuni!

Simfonia bizantină si globalizarea

Legea cultelor - un raport clar între Biserică  și  stat

Să trăim în Europa ca în rai nu ca în iad!

 

Comunicat oficial al simpozionului