Sectiunea „Crestinismul in trecutul nostru istoric”

 

- Trei mari ctitori de lăcașuri sfinte: Ștefan cel Mare, Matei Basarab și C. Brâncoveanu - Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu (Facultatea de Teologie – Sibiu, Membru al Academiei Române)

- Etnogeneza, opera baptismală și euharistică a creștinismului – darul existenței și al identității poporului român - Pr. Prof. dr. Ilie Moldovan

- Creștinismul – între povara trecutului și șansa viitorului - Prof. Ioan Popoiu

- Un manuscris mai puțin cunoscut - Sbornicul lui Matei Pisariul din Mândra – Făgăraș - Istoric Constantin Băjenaru (Muzeul Țării Făgărașului)

- Icoanele pe sticl㠖 călăuze în viața spiritual㠖 Teolog Aurel Dragne

- Cea mai veche descoperire creștină din Câmpia Română: Sceptrul de bronz cu semnul crucii de la Chitila - Prof. dr. Vasile Boroneanț (Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București)

- Comemorare la Putna - Pr. Consilier Dumitru Panaite (Episcopia Covasnei și Harghitei)

- Semnificații național-politice ale patronajului spiritual al domnitorului Ștefan cel Mare în Transilvania - Diac. asist. Alin Albu (Facultatea de Teologie – Alba Iulia)

- Cele trei semne sau „Cum a ajuns Constantin Brâncoveanu la martiriu” -  Dr. Niculescu Iosif – medic veteran de război

- Biserică, școală și comunitate românească la sfârșit de secol XIX-început de secol XX – Istoric Constantin Băjenaru (Muzeul Țării Făgărașului)

 

Sectiunea „Viitorul crestinismului in Romania”

 

- Aspectul profetic al misiunii preoțești – Pr. prof. dr. Vasile Mihoc (prodecan – Facultatea de Teologie - Sibiu)

- Teologia unității planetei și sensul istoriei – Pr. militar dr. Călin Sămărghițan - Sibiu

- Ortodoxia, credința noastră în prezent și în viitor -  Arhim. Teofil Părăian (Mân. Brâncoveanu)

- Religia, de la conjuncția divină la disjuncția uman㠖 Pr. Jurcan Ioan Emil (Fac. de Teologie Ortodoxă)

- Amăgiri și exagerări mai vechi și mai noi în fața creștinilor zilelor noastre - Pr. Prof. univ. Dr. Drăgulin I. Gheorghe

- Dialogul – mijloc de progress și reabilitare - Pr. Drd. Mihai Petian

- Smerenie și pace - viitorul creștinismului în România - Pr. Consilier Dumitru Lazăr (Episcopia Alexandriei și Teleormanului)

- Masă rotundă